top of page

 สั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางดังนี้ โดยเลือก 1 ช่องทาง

1.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.antiksauracandles.com โดยเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า
2.สั่งซื้อผ่านทางอีเมล Antiks_auracandles@hotmail.com
3.สั่งซื้อทาง Facebook Fanpage ผ่านทางกล่องข้อความ(Inbox) ตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/antikauracandles/inbox/

bottom of page