top of page

จักระที่3 The Solar Plexus Chakra

The Solar Plexus Chakra หรือ จักระที่3 แสดงถึง ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แสวงหาความสุขและความเพลิดเพลิน,...

ผัก2ชนิดต้านภัยจากมะเร็ง

นี่คือ2ตัวเลือกหลักที่ฉันมักจะรวมอยู่ในอาหารแต่ละมื้อของฉันเพื่อการรักษาเเละป้องกันโรคมะเร็ง. ผักเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับร่างกาย...

วิธีปรับสมดุลจักระของคุณ

1)เมื่อจักระแรก(Root chakra)ของคุณมีปัญหาจะทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัย,กลัว,กังวล. วิธีกำจัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเผชิญหน้ากับความกลัว,จัดการกับ...

สร้างพลังแสงออร่า(Aura)ด้วยการเพ่งมองเทียน Antik’s aura candles

เข้าสมาธิสร้างพลังด้วยการเพ่งมองเทียน Antik’s aura candles ตานั้นเปรียบเสมือนดั่งกระจกของร่างกายที่สามารถมองเห็นลึกลงไปถึงจิญวิญญาณ...

พลังงานจากธรรมชาติ

ในธรรมชาติมีพืชเเละต้นไม้อยู่หลากหลายพันธุ์ พืชเเละต้นไม้แต่ละชนิดเป็นแหล่งสะสมของพลังจากธรรมชาติ คุณสามารถกอดต้นไม้หรือนั่งใต้ต้นไม้เพื่...

9 สัญญาณที่เตือนเมื่อจักระของคุณเสียสมดุล

ชีวิตในยุคปัจจุบันนั้นเรามักจะมีห้องที่เปรียบเสมือนกับโลกใบเล็กๆของเรา เมื่ออดีตนั้นมนุษย์จะใช้เวลาในป่าหรือสวนเเละทำงานด้วยตนเอง...

bottom of page